Jong
en
Vlaams

Nieuws:

artikelen uit onaf

We komen hier samen door!

Sinds 17 maart zijn de Vlamingen overgeleverd aan de beleidskeuzes van de door de Franstaligen gedomineerde regering Wilmès II. Het ineffectieve en onoverzichtelijke beleid, dat wordt gekenmerkt door een gebrekkige communicatie en noodlottige beslissingen, leidde al tot catastrofes op verschillende plaatsen in Vlaanderen, niet in het minst in de woonzorgcentra.

Lees meer »