Waarom hebben we een onafhankelijk Vlaanderen nodig?

1. Het huidige Belgische systeem werkt niet.

We kunnen het allemaal eens zijn over één vaststelling. Het politieke systeem in België zoals het nu is werkt duidelijk niet. We betalen in dit systeem één van de hoogste belastingen in Europa, toch is het niet haalbaar onze schulden te beperken zoals landen met een gelijkaardige werkzaamheidsgraad. Dan is het duidelijk hoe deze grote staatsschuld tot stand komt, er is zijn in dit land teveel overbodige politieke niveaus.

Er zijn 2 manieren om hier iets aan te doen, alles terug één maken of verder splitsen.
(Meer hierover in puntje 6.)

2. De werking van de politiek in Wallonië.

In Wallonië wordt er op een heel andere manier politiek gevoerd dan in Vlaanderen. De reden hiervoor is het verschil in de werkzaamheidsgraad, in Wallonië was dit in 2021 62% en in Vlaanderen 75% (het Europees gemiddelde ligt op 72%). Er werken dus veel minder mensen in Wallonië dan in Vlaanderen, maar wat heeft dit te maken met onafhankelijkheid? De Franstalige partijen zagen al een hele tijd geleden een kans liggen in die grote werkloosheid in het Waals gewest. In Vlaanderen zou er ijverig beleid gevoerd worden om dit probleem op te lossen. De Waalse partijen hebben hier een machtsspel van gemaakt om zoveel mogelijk van deze stemmen te ronselen. Dit doen ze door een zo positief mogelijk beleid uit te werken voor de niet werkende klasse. Op deze manier wordt de werkloosheid in Wallonië bevordert door zijn eigen systeem, want het geld hiervoor wordt toch onvoorwaardelijk van Vlaanderen naar Wallonië gesluist.

3. De staatsschuld.

Met bovenstaande denkwijze in het achterhoofd houdende zijn er meer gevolgen dan enkel een werkloosheid probleem in Wallonië. De staatschuld in Franstalig België is torenhoog en volledig oncontroleerbaar in tegenstelling tot deze in Vlaanderen. In Vlaanderen bedroeg deze in 2020 slechts 51,3% terwijl dit in Wallonië opliep tot 111,5%. Dit is jammer genoeg het resultaat van bovenstaande beleid, maar ook van de bekende wafelijzer politiek die gevoerd wordt. De oorzaak hiervan is dat de Franstalige partijen in het federaal parlement enkel akkoord gaan met een geld stroom naar Vlaanderen (vanuit het federaal niveau) als er tegen over staat dat er ook geld naar Wallonië vloeit. Vlaanderen gebruikt dit geld voor een investering in hun economie waardoor dit zal opbrengen. De Franstaligen hier in tegen investeren dit geld niet en voeren het beleid uit zoals in punt 2 uitgelegd, hierdoor loopt de begroting steeds hoger op. 

4. Beter voor de Waalse bevolking!

Nu u meer inzicht hebt over hoe er effectief politiek gevoerd wordt in België snapt u dat wij als Vlaamse beweging geen kwaadaardige organisatie zijn zoals wij regelmatig afgebeeld worden. Wij hebben als doel een beter systeem te maken voor onszelf en onze Franstalige zuiderburen. Want vergis u niet, op langere termijn zal hierdoor in Wallonië het beleid drastisch moeten veranderen en zullen er constructieve oplossingen komen voor de Waalse economie. Voorlopig is het nog mogelijk een niet constructief beleid te voeren in Wallonië (2 bovenstaande voorbeelden) omdat er toch geld van ergens anders gehaald kan worden zonder voorwaarden. Als België in de (niet zo verre) toekomst splitst zal deze onvoorwaardelijke geldstroom stilvallen. Zo zal de Waalse politieke elite wel moeten investeren en zal de bevolking hier redelijk snel de vruchten van plukken.

5. De democratie is in gevaar onder het Belgische systeem.

U zal al eens gehoord hebben hoe goed België het wel niet doet en hoe een geweldig democratisch en vrij land wij wel niet zijn. eigenlijk is niets minder waar, door de tegenstellingen die er zijn tussen Vlamingen en Walen in dit land willen beide niet dat de ander zich bemoeit op hun grondgebied. Vanwege dit standpunt is het niet mogelijk in Vlaanderen te Stemmen op een Waalse partij en omgekeerd (met Brussel als uitzondering).  Hierdoor krijg je vervolgens een totale ondermijning van de democratie in een land. U gaat stemmen op partijen die op federaal niveau vervolgens mee een beleid zullen vormen voor mensen die niet hebben kunnen stemmen op deze partij. Een goed voorbeeld hiervan is de Vivaldi regering, deze regering heeft geen meerderheid aan Vlaamse kant. Dit terwijl de Vlamingen 60% van de bevolking van dit land opmaken en ongeveer 70% van de federale inkomsten binnen brengen! Door een regering te vormen met een minderheid aan Vlaamse kant heb je vervolgens niets te zeggen over je eigen geld. Als we gaan kijken naar de verkiezingen van 2019 valt het ook op dat een Vlaamse partij met 810.177 stemmen 18 zetels krijgt in het federaal parlement terwijl een Franstalige partij met maar 641.623 stemmen 20 zetels krijgt in het parlement. Hieruit concluderen wij dat voor het Belgische systeem de stem van een Vlaming minderwaardig is aan die van een Waal, want een Vlaamse partij met  26,3% meer stemmen krijgt 11% minder zetels dan een Waalse partij. Verder geeft dit als resultaat dat de meerderheid van een land zelfs niet kan stemmen op partijen die een meerderheid van de regering opmaakt. Is dat de democratie waar u in wilt leven?

6. Splitsen of herfederaliseren?

Voor ons is dit natuurlijk al heel duidelijk, herfederaliseren zorgt enkel voor meer problemen, terwijl een splitsing de oplossing is voor heel veel problemen in dit systeem. Maar waarom juist? Om te beginnen eerst een kleine les geschiedenis. België is ontstaan in het jaar 1830. Vanaf dit moment is er al ruzie tussen Vlaanderen en Wallonië, dit is 180 jaar later niet anders. In het jaar 1970 ten gevolgen van de scholenstrijd en de hevige rellen in verband met Leuven Vlaams is men begonnen met een stevige hervorming van het Belgische systeem en verschillende staatshervormingen (7 ondertussen). Sinds deze staatshervormingen is het Belgische systeem steeds ingewikkelder maar ook beter voor de gelijkheid tussen Vlamingen en Walen geworden. Het is duidelijk dat de Franstalige partijen net zoals de Vlaamse partijen eigenlijk geen herfederalisering willen. De reden hiervoor is langs Franstalige kant dat de 2 grootste partijen van België Vlaams-gezind zijn (verkiezingen 2019). Ook langs Vlaamse kant is dit niet aan de orde, omdat de 2 grootste partijen Vlaams-gezind zijn. Het enige haalbare is dus eigenlijk een verder opsplitsing van België. Terug federaliseren van België is teruggaan naar een eerder systeem dat helemaal niet werkte. Dit systeem is beginnen splitsen en is vervolgens een beetje beter beginnen werken. Zet je dan verder op de manier dat verbetering bracht, of breng je alles terug naar een systeem waarvan je weet dat het niet heeft gewerkt?