De bekendste argumenten tegen Vlaamse onafhankelijkheid ontkrachten wij hier speciaal voor u.

Maar, ... België is al zo klein.

 Het is inderdaad waar dat België een klein land is, eens we splitsen worden we dus nog kleiner. Wij zien echter niet in hoe dit relevant is met betrekking tot onafhankelijkheid. De grote van je land is belangrijk als je een belangrijke rol wil spelen op de geopolitieke wereldkaart, wat bij België sowieso niet van toepassing is.

Wat wel relevant kan zijn is je aantal inwoners, voor Vlaanderen zijn dit er 7.7 miljoen als je het Brussels Hoofdstedelijk Gewest meetelt. Dit is meer dan Noorwegen (5.37 miljoen), Finland (5.53 miljoen), Denemarken (5.8 miljoen) en  Ierland (5.18 miljoen). Dit zijn allemaal landen die een aanzienlijk lager bevolkingsaantal hebben dan Vlaanderen, en het helemaal niet slecht doen op het wereld toneel.

Wat verder ook nog een rol speelt is het Bruto Nationaal Product van een land. In 2020 was dit in Finland 271,2 miljard USD en in het Vlaams Gewest was dit in 2019 279,2 miljard USD zonder het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Als we het Brussels Hoofdstedelijk gewest erbij rekenen is dit zelfs 365,8 miljard.
bron: wikipedia: lijst van belgische provincies en hun GDP

tegenargumenten ontkracht

Vlaanderen kan zichzelf niet besturen.

tegenargumenten ontkracht

Om de federale Vivaldi regering te vormen duurde het van 2019-2020 welgeteld 493 dagen. Dit toont niet alleen hoe onlogisch de Belgische politiek in elkaar zit, maar ook dat dit federaal niveau totaal overbodig is. In deze periode was de Vlaamse regering al lang gevormd die ondertussen wel een beleid kon uitwerken voor in Vlaanderen. We kunnen dus perfect zonder dat federaal niveau, Vlaanderen kan op zijn eigen benen staat! Stel u eens voor dat er enkel een federale regering zou zijn. Vervolgens zou er nergens beleid gevoerd zijn voor bijna 500 dagen!

Het is egoïstisch te splitsen want zo laten we Wallonië aan hun lot over.

Een populair argument tegen de splitsing van België zijn de hoge armoede cijfers in Wallonië. Er wordt vervolgens geredeneerd dat als België splits Wallonië in elkaar zal storten door het gebrek aan eigen economische krachten. Als u onze website goed bekeken heeft hebt u op de pagina over onafhankelijk puntje 4 gelezen waar wij uitlegden hoe een splitsing niet alleen in eigenbelang is. Zodra Wallonië geen toegang meer krijgt tot oneindige geldstomen vanuit Vlaanderen moeten ze hun eigen economie wel opbouwen, dit is goed nieuws voor de Waalse bevolking. In het begin zal dit inderdaad zwaar zijn, maar onder het Belgische systeem lopen deze problemen echter hoger en hoger op. Daarom is het beter om nu aan schadebeperking te doen en pleister in één snok van de wonde te trekken. Wallonië zal kunnen terugvallen op financiële steun van de EU maar ook van Vlaanderen. Op die manier willen wij aantonen dat wij wel degelijk inzitten met onze buur, want beter een goede buur dan een verre vriend! 

tegenargumenten ontkracht