Geen gezwans, Nederlands

’Geen gezwans, Nederlands’, ‘Onverfranst! Onverduitst! Engels evenmin!’, ’Nederlands, pracht van een taal’. Een kleine greep uit de slogans die TAK al sinds jaar en dag gebruikt om onze prachtige taal te verdedigen. Ik zou willen schrijven dat onze taalstrijd is gestreden maar deze leuzen zijn relevanter dan ooit. Niet enkel in de wandelgangen van het trouwens overbodige federale parlement is Frans nog steeds de voertaal. Zelfs tijdens de vakantiejob van menig Vlaamse student wordt de Nederlandse taal nog steeds als tweederangstaal aanzien. Een van onze leden ondervond aan den lijve hoe destructief, onlogisch en banaal dit tweetalig ‘land’ nu eigenlijk is.

Verfransing over de taalgrens heen

Een niet nadergenoemd JeV-lid was als jobstudent (medebestuurder bij leveringen) actief in een in Humbeek gevestigde Belgische elektronicawinkelketen. Het is belangrijk om even mee te geven dat ons JeV-lid dit vakantiewerk al een paar jaar doet en het dus een systematisch probleem is. Als onze student ‘s ochtends in het magazijn aankomt, krijgt hij meteen een chauffeur toegewezen wiens eerste woorden als volgt klinken: “Tu parles français?”. Onze ijverige student geeft in het Frans te kennen dat hij zich wel kan redden in de taal van Molière maar die taal niet grondig beheerst.

”Putain, merde!” schreeuwt de bestuurder. Je kan het al raden. De man kent geen letter Nederlands. Hij is helaas maar een van de velen. Elke dag opnieuw komt onze arme student terecht bij iemand die hem zo goed als verplicht om Frans te spreken.

De pakjesbezorger en onze student leveren vaak in Brussel. Als onze student af en toe moet zoeken naar zijn woorden, dan krijgt hij meer dan eens een Franstalige veeg uit de pan. De chauffeur maant onze student steeds maar aan dat hij toch beter zijn best moet doen om Frans te spreken. Dat terwijl de bestuurder weigert om nog maar één Nederlands woord uit te spreken.

De situatie gaat zelfs zo ver dat wanneer ze in Antwerpen moeten leveren en de klant in kwestie Nederlandstalig is, onze student wordt verplicht om Frans te praten. Gelukkig is onze man uit het juiste hout gesneden en spreekt hij zijn werkmakker erop aan dat het niet kan dat hij in Vlaanderen wordt verplicht om Frans te spreken. Heel weinig van diegenen die voor dat bedrijf werken, brengen begrip op voor onze student zijn mening.

Helaas geldt dit verhaal niet enkel voor onze JeV-student maar is dit dagelijkse kost voor zowel studenten als voor elke Vlaming die steeds weer moet opboksen tegen de machtsbeluste Franse taal. Je kan je toch ook vragen stellen bij de wettelijkheid in dit in Vlaanderen gelegen bedrijf.

Elke criticaster kan nu als tegenargument geven dat dit toch maar één ervaring is van één student, maar het tegendeel wordt nog dagelijks bewezen. Afgelopen september bleek uit onderzoek dat nog maar een op de drie Waalse jongeren kiest voor het Nederlands als tweede taal. In 2016 verklaarden heel wat Franstalige jongeren dat ze het Nederlands een afschuwelijke taal vinden, zelfs ‘een taal voor barbaren’ …

Ik sluit graag af met waar ik ben begonnen. Het lijkt een vicieuze cirkel. Voor eens en voor altijd: “Geen gezwans, Nederlands!”

Jong en Vlaams

Deel dit bericht op uw sociale mediakanalen of verzend de link met een E-post bericht.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Telegram
WhatsApp
E-Post