Het land van graan, in vuur en vlam

De Maidanrevolutie van 2013 en 2014 betekende de start voor een veranderend Oekraïne. Het graanland dat zich amper 31 jaar geleden van de Sovjet-Unie losscheurde richtte zijn blik op het Westen. Het Europese sentiment tekende Kiev en was de leidende kracht achter de Maidan revolutie. Het mocht dus duidelijk zijn dat Oekraïne de banden had gebroken met het Rusland van Poetin, dat de Sovjet-Unie als een prachtige droom beschouwde. Zelensky beloofde dan ook tijdens zijn verkiezing om de banden met het Westen aan te halen en de vrede te doen wederkeren. Dat was een doorn in het oog voor de Russische president, die vervolgens de soevereine natie durfde binnen te vallen.

Waarom is dit nu voor ons van belang? “Het conflict zit toch ver van ons verwijderd?”

 Dat is helaas niet zo. Oekraïne ligt amper 2300 kilometer van ons verwijderd, wat overeenstemt met ongeveer twee dagen rijden. De oorlog is dus veel dichterbij dan sommigen lijken te beseffen en dat zullen we ook in de komende dagen merken, door de snelheid waarmee vluchtelingen tot hier zullen komen. Daarenboven grenst Oekraïne als land ook aan de buitengrenzen van de Europese Unie en de NAVO. Twee overkoepelende instellingen/organisaties waarvan Vlaanderen deel uitmaakt. Nu Rusland zelfs de bombardementen op Lviv heeft ingezet en luchthavens op 15 km van de Poolse grens bestookt, lijkt een ‘ongevalletje’ niet geheel onmogelijk. Een verkeerde gerichte raket kan er dan ook voor zorgen dat de gehele NAVO mee in het conflict gesleurd wordt. Conform art. 5 van het NAVO-verdrag zou dat betekenen dat ook wij en de andere NAVO-lidstaten mee worden betrokken in dit conflict, met een totaaloorlog tot gevolg.

Hoewel deze gang van zaken catastrofale gevolgen zou hebben voor Oekraïne en het Westen in het algemeen, doen er zich nog andere problemen voor. Oekraïne was een land dat goed op weg was om een volwaardige Westerse democratie te worden. De overheid had echter nog moeilijkheden met het juk van corruptie af te werpen en de interne strijd in het land zelf, maar de intenties waren meer dan aanwezig. Het feit dat anno 2022 een land als Oekraïne binnengevallen kan worden, met enkel economische sancties tot gevolg, is op zijn minst merkwaardig te noemen. Het zijn echter niet alleen de morele bezwaren die aanwezig zijn en een probleem vormen. Oekraïne was de graanschuur van Europa, een land waarvoor landbouw een enorm belangrijke exportkracht was die heel Europa bevoorraadde. Het gemis van zowel dit importproduct, alsook de aanlevering van Russisch gas die verloren gaat, zorgt ervoor dat wij Europeanen nog zwarte sneeuw zullen zien de komende maanden en waarschijnlijk jaren.

Kortom is het van uiterst belang dat wij ons solidair en standvastig opstellen. Solidair met de Oekraïense vluchtelingen die de langeafstandsraketten zijn ontvlucht en heel hun hebben en houden achtergelaten hebben. Maar ook standvastig in onze idealen, door ons zo min mogelijk te beroepen op Russische producten, want deze strijd kunnen wij op dit moment enkel op economisch vlak aangaan. Mocht u nog meer willen doen, dan kan u zich altijd aansluiten bij tal van inzamelacties en initiatieven, zoals ook die door de VVB en het brede Vlaamse middenveld worden georganiseerd.

Tara Godts & Dominic Potters

Deel dit bericht op uw sociale mediakanalen of verzend de link met een E-post bericht.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Telegram
WhatsApp
E-Post