Met een dergelijke negatieve houding geraken wij nergens!

Sinds jaren kampt de niet-partijpolitieke Vlaamse Beweging met een tekort aan jonge krachten die onze strijd voor een vrij Vlaanderen op een positieve manier nieuw leven in kunnen blazen. Het blijft al te vaak een kwestie van te weinig en te laat. Daarnaast nemen de enkele jongeren die zich nog werkelijk willen inzetten vaak een overvloed van engagementen op zich, waardoor een volwaardige inzet moeilijk wordt. Het resultaat van deze sluimerende problematiek is ondanks de inspanningen uit het verleden helaas pover.

“Met een dergelijke negatieve houding geraken wij nergens!”

Betreffende de toekomst van onze gedeelde Vlaamse zaak denk ik bij momenten terug aan de toespraak van Fons Roeck op de IJzerbedevaart van 23 augustus 1964. Hij was toen een voorman van het ‘Jeugdkomitee voor de IJzerbedevaart’, dat de deelname van de jeugd aan de jaarlijkse bedevaart naar Diksmuide coördineerde. In een korte, kernachtige rede richtte hij zich op voornoemde datum als volgt tot de op de IJzerweide aanwezige jongeren: “Indien men de volwassenen, dat wil zeggen de gevestigde maatschappij, moet geloven, dan deugt er bij de hedendaagse jeugd niets meer. De jeugdigen op hun beurt, verwijten de ouderen hun arrivisme, ouderwetsheid, onbegrip en zo meer. Zeer ernstig dienen we dat spiegelgevecht niet op te vatten. Conflicten tussen de generaties zijn steeds schering en inslag geweest.”

Roecks stellingname klinkt velen anno 2022 ongetwijfeld bekend in de oren. Ondanks zijn relativering van de bovenstaande factoren die de samenwerking tussen de generaties bemoeilijken, kampen we nog steeds met het feit dat een groot deel van de jeugd afwezig blijft in de Vlaamse ontvoogdingsstrijd. Velen hebben de brui gegeven aan wat ze beschouwen als een aftandse en uitgeholde Vlaamse Beweging. “Maar met dergelijke negatieve houding geraken wij nergens!” stelde Roeck terecht.

Ons ideaal

De oudere generaties moeten de jongeren doen begrijpen dat de tijdens de Eerste Wereldoorlog geboren geest van de IJzer – een mentaliteit van offervaardigheid, wederzijds begrip en hulpbetoon – het ware karakter van Vlaanderen heeft vormgegeven. Het betreft hier een basisgedachte die alle Vlamingen en zeker de jeugd moet bezielen, opdat ze eendrachtig zouden samenwerken voor de verwezenlijking van de idealen van onze gesneuvelden. Zij gaven hun leven voor een vrij Vlaanderen, voor zelfbestuur. De jongeren zullen wel begrijpen dat onze jongens aan de IJzer niet streden voor beloften die nooit werden vervuld, voor wantoestanden die werden opgelost door ze te laten aanslepen en zeker niet voor wetten die onze ondergeschiktheid voor altijd bekrachtigden.

Onze oproep

Hierbij lanceer ik graag opnieuw Roecks oproep ten aanzien van de nog actieve jongeren om hun invloed aan te wenden waar ze studeren, werken of hun vrije tijd besteden. Hoe Vlaanderen er deze eeuw structureel zal uitzien, interesseert de jeugd immers in hoge mate. “Jonge Vlamingen, positief denken, uitbouwen en werken: alleen daarmee kunnen we Vlaanderen helpen in zijn onstuitbare mars naar een Europese toekomst!” om Roeck een laatste keer te citeren. Laat de Vlaamse Volksbeweging dé vereniging zijn die de jongeren de kans geeft zich eendrachtig in te zetten voor onze vrijheid, onze welvaart en het levensrecht van ons volk.

Nick Peeters

Deel dit bericht op uw sociale mediakanalen of verzend de link met een E-post bericht.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Telegram
WhatsApp
E-Post